Interview met Louise Gunning

In februari en maart 2015 bezetten boze studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam eerst het Bungehuis, de hoofdzetel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en later het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA. Onder de noemers De Nieuwe Universiteit (voor studenten) …

» read more