UvA-Bachelorrendement1

Het percentage UvA-studenten dat in vier jaar haar bachelor haalt (de jaartallen in het zwart zijn de jaren waarin men begint met studeren) | Grafiek: Vruchtvlees

prestatieafspraken

Geef een antwoord