Bezettingen Maagdenhuis en Bungehuis

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis | Illustratie: Joost Dekkers
Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis | Illustratie: Joost Dekkers
In februari en maart 2015 bezetten boze studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam eerst het Bungehuis, de hoofdzetel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en later het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA. Onder de noemers De Nieuwe Universiteit (voor studenten) en Rethink UvA (voor docenten) organiseerden zij zich en eisten zij een democratischere universiteit, een minder centralistische universiteit en minder rendementsdenken.

De bezettingen zijn een sluitstuk in een reeks van protestacties. In december 2013 stemde de universitaire medezeggenschap een geplande fusie tussen de bètafaculteiten van de UvA en de Vrije Universiteit weg. Hoewel er veel protesten waren in de aanloop naar die stemming, leek het College van Bestuur van de UvA vastbesloten de fusie door te zetten. Toen de medezeggenschappers dat vetoden, waren de verhoudingen tussen bestuur en studenten en medewerkers behoorlijk bekoeld. Daarna volgden nog posteracties, petities, ludieke acties en een kraak van het leegstaande universiteitsgebouw Het Spinhuis. Alles bleek echter zonder succes. Toen ook nog eens bleek dat de Faculteit der Geesteswetenschappen drastisch zou moeten hervormen, sloeg de vlam in de pan.

Met de twee weken durende bezetting van het Bungehuis zetten de studenten echter de hele universiteit op hun kop en bleek de geest uit de fles. Honderden studenten en docenten ondersteunden de eisen van de bezetters, waarvan een democratischere universiteit één van de belangrijkste is. Voor Folia Magazine schreef ik een artikel over hoe je een universiteit democratiseert.

Hoe democratiseer je een universiteit?