‘Als je Turnitin gebruikt ben je alle controle over je werk kwijt’

Iedere universiteit gebruikt wel plagiaatdetectiesoftware, maar hoe goed lezen zij en studenten de kleine lettertjes? Bij Turnitin bleek daar nogal wat in te staan. Ik schreef erover voor Folia en dat stuk leidde tot Kamervragen.

‘Je bent alle controle over je werk kwijt als je Turnitin gebruikt,’ vindt filosofiestudent Hans de Zwart. Hij weigerde vorige week Turnitin te gebruiken om een opdracht op plagiaat te laten controleren. Voor zover bekend is hij de eerste UvA-student die dat doet. De UvA zegt te kijken of ze door wil met Turnitin.

De Zwart, die naast masterstudent filosofie ook directeur is van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, is bijna klaar met zijn studie aan de UvA. Hij is nu bezig met het colloquium, ‘een soort voorbereiding op je scriptie,’ vertelt hij. Daarvoor moest hij in zo’n tachtig woorden zijn scriptieonderwerp omschrijven. ‘Ik klikte op de uploadknop in Blackboard en kreeg de User Agreement van Turnitin te zien.’

Controle kwijt
Die vond hij ‘absurd’. Door gebruik te maken van Turnitin krijgt Iparadigms (het bedrijf achter Turnitin) een ‘non-exclusive, royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable license’ op het stuk dat De Zwart zou inleveren. En niet enkel Iparadigms krijgt die licentie, maar ook ‘its affliates, vendors, service providers and licensors’. De Zwart vindt dat te ver gaan, des te meer omdat Turnitin de doelen waarvoor ze het paper kan gebruiken later nog mag aanpassen zonder dat je dat als auteur kan weigeren.

‘Je bent alle controle over je werk kwijt. Je geeft dat bedrijf en allerlei andere bedrijven die je niet kent het recht om voor altijd jouw werk te gebruiken voor van alles: ook voor reclames en advertenties,’ zegt hij.

Ook nog een licentie
De Zwart vindt het onacceptabel dat hij de rechten van opdrachten die hij voor de universiteit moet maken moet weggeven. ‘De universiteit betaalt Turnitin om van de diensten gebruik te maken. Dan vind ik het raar dat iedere student ook nog zo’n licentie op zijn werk moet afstaan.’

‘Je geeft dat bedrijf en allerlei andere bedrijven die je niet kent het recht om voor altijd jouw werk te gebruiken’

Hij schreef er een blog over, dat ook de universiteit opviel. ‘Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het voor het eerst dat een UvA-student Turnitin niet wil gebruiken,’ zegt UvA-persvoorlichter Laura Erdtsieck. Zij benadrukt dat de licentieovereenkomst in 2014 is getoetst aan de huidige wet- en regelgeving.

Herbeoordeling
Erdtsieck meldt dat de UvA op dit moment twee tools gebruikt voor plagiaatdetectie: Ephorus en Turnitin. ‘Sinds 2007 was Ephorus de standaard aan de UvA. In 2014 heeft Iparadigms Ephorus overgenomen en is het bedrijf een traject ingegaan om op termijn Ephorus uit te faseren en alleen nog maar Turnitin te ondersteunen.’ De UvA besloot daarom om volledig over te stappen op Turnitin.

‘Tegelijkertijd wordt binnen dat project de huidige situatie geanalyseerd en herbeoordeeld, waarin de juridische aspecten en nieuwe privacywetgeving die in mei in werking treedt, een belangrijk onderdeel vormen,’ vervolgt Erdtsieck. ‘Er wordt dus gekeken of we verder willen met Turnitin. Dat proces liep al, maar de punten van De Zwart worden hier zeker ook in meegenomen.’ De bescherming van intellectuele eigendom en auteursrecht is volgens Erdtsieck een van de belangrijkste onderdelen in de herbeoordeling waar de UvA mee bezig is. ‘Het heeft dus volop de aandacht.’

Academische integriteit
Carly Dove (internationaal marketing manager van Turnitin) laat per e-mail weten dat de brede omschrijving van Turnitins User Agremeement ‘does not represent any intent to use student papers beyond what is necessary for providing our service. The current agreement allows us the flexibility to deliver our services in a variety of ways, such as via Learning Management Systems like Blackboard. Third parties, except for the institution for which the paper has been assigned and uploaded, do not have access to uploaded papers.

Dove benadrukt dat Turnitin bestaat om academische integriteit te helpen en te ondersteunen, en om plagiaat te voorkomen.

E-mail
De Zwart weigerde de User Agreement uiteindelijk te accepteren en heeft de opdracht per mail aan zijn docenten gestuurd. ‘Ik hoop dat mijn docenten er pragmatisch mee omgaan,’ zegt hij.